Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi alt

#allekanbidrage